ข้อมูลเกี่ยวกับ AJ


ข้อมูลเกี่ยวกับ ADVENTURE JAPAN
ADVENTURE JAPAN คือนิตยสารภายใต้สโลแกน “ค้นพบและค้นหาเสน่ห์ใหม่ของญี่ปุ่นอีกครั้ง”
มีจุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางสื่อหลากภาษาเพื่อเชื่อมภูมิภาคต่าง ๆ
ของญี่ปุ่นโดยใช้กรุงโตเกียวอันเป็นเมืองหลวงนานาชาติเป็นศูนย์กลาง!

แนะนำ ความงดงามและของดีของญี่ปุ่นให้ทั่วโลกได้รู้จักด้วย
(ให้คนต่างชาติได้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ในญี่ปุ่น)

  • นิตยสารราย 3 เดือน ออกปีละ 4 ครั้ง
  • มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทางเวบไซต์ โดยจะเริ่มเดือนมกราคม ปี 2552
  • นอกจากนี้ยังมีการจัดงานเพื่อส่งเสริมการค้นพบและค้นหาเสนห์ใหม่ ๆ ของญี่ปุ่นอีกด้วย

ทางบริษัทมุ่งหวังที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านทางการวางแผนความร่วมมือแบบใหม่ระหว่าง
ท้องถิ่นกับบริษัทต่าง ๆ

ผู้วางแผน, บรรณาธิการ, บริหาร: บริษัท Adventure JAPAN มหาชน
ผู้ดูแลเวบไซต์: บริษัท Airu Japan จำกัด

Company Overview

Company
Adventure Japan Co., Ltd
Establishment
January 2009
Capital
JPY2,000,000
Main business
Production planning and editing of publications reporting, research
Main Bank
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

สอบถามข้อมูล

หากต้องการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านทางนิตยสารหรือเวบไซต์ร่วมกับ
ADVENTURE JAPAN ติดต่อได้ที่นี่
Email : magweb[a]adventurejapapn.net

สำหรับบริษัทที่ประสงค์จะลงโฆษณา ให้การสนับสนุนอุปถัมภ์ หรือให้ความร่วมมือ ติดต่อได้ที่นี่
Email : magazine[a]adventurejapapn.net

*การตอบอีเมลล์สามารถตอบได้เป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษเท่านั้น ขออภัยมาณ ที่นี้ด้วย