AJ

Kyoto

“ฮานะเค็ชโช” ความสวยงามของการเปลี่ยนสีที่ทำให้รู้สึกถึงความลึกลับของชีวิต

“ฮานะเค็ชโช” ความสวยงามของการเปลี่ยนสีที่ทำให้รู้สึกถึงความลึกลับของชีวิต

ครื่องปั้นดินเผาของเกียวโตมีตั้งแต่เครื่อง เคลือบลายครามที่มีสีสันสดใสจนกระทั่งถึง เครื่องปั้นดินเผาที่เห็นชัด […]

Continue Reading

ส่งงานไม้ข้ดเงาซึ่งให้ความรู้สึกใหม่ในการใช้ศิลปะดั้งเดิมให้เข้ากับสมัยปัจจุบันให้ทั่วโลกได้รับรู้

ส่งงานไม้ข้ดเงาซึ่งให้ความรู้สึกใหม่ในการใช้ศิลปะดั้งเดิมให้เข้ากับสมัยปัจจุบันให้ทั่วโลกได้รับรู้

งานไม้ขัดเงาเป็นที่รู้กันว่าเป็นงานศิลปะดั้งเดิม ที่เป็นตัวแทนของญี่ปุ่นและถูกเรียกว่า “japan” “อิซูเคะโ […]

Continue Reading

กลั่นกรองความงดงามดั้งเดิมที่เฉิดฉายเลิศหรูและสวยงามในสีสันด้วยความรู้สึกแบบตะวันตก

กลั่นกรองความงดงามดั้งเดิมที่เฉิดฉายเลิศหรูและสวยงามในสีสันด้วยความรู้สึกแบบตะวันตก

ผ้าทอนิชิจินที่ไม่เคยหยุดอยู่กับที่และรับแรงปรารถนามาจากบุคคลผู้รักความงดงามอันสละสลวย มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแ […]

Continue Reading

ทุ่มเทแรงใจให้กับลูกประคำแต่ละลูกและตัดสิ้นแล้วกิเลสตัณหา

ทุ่มเทแรงใจให้กับลูกประคำแต่ละลูกและตัดสิ้นแล้วกิเลสตัณหา

ประคำซึ่งลูกประคำแต่ละลูกแสดงถึงกิเลสตัณ หาของมนุษย์  ละกล่าวกันว่าเป็นเครื่องราง เพื่อคุ้มครองผู้ถือ เป็นสิ่ง […]

Continue Reading

งานฝีมือขนาดเล็กซึ่งเป็นที่รักใคร่มาโดยตลอดทุกสมัยและยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

งานฝีมือขนาดเล็กซึ่งเป็นที่รักใคร่มาโดยตลอดทุกสมัยและยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะเด่นพิเศษอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุ่น คือ “การย่อส่วนให้เล็กลง” ตุ๊กตาเกียวโตซึ่ง มีสีสันอัน […]

Continue Reading

พิธีชงน้ำชา ละครโน คาบูกิ —— “ความหรูหรา” ที่เพิ่มสีสันของวัฒนธรรมดั้งเดิม

พิธีชงน้ำชา ละครโน คาบูกิ —— “ความหรูหรา” ที่เพิ่มสีสันของวัฒนธรรมดั้งเดิม

วัฒนธรรมร่มญี่ปุ่นบรรลุความสำเร็จในความ ก้าวหน้าและพัฒนาไปยังงานฝีมือที่ระลึกถึง ความสวยงามแบบญี่ปุ่น ในขณะที่ […]

Continue Reading

ความสวยงามที่กำหนดระดับความสมบูรณ์ของกิโมโน เพื่อบุคคลเป็นจำนวนมาก

ความสวยงามที่กำหนดระดับความสมบูรณ์ของกิโมโน เพื่อบุคคลเป็นจำนวนมาก

เชือกถักเกียวโตใช้สำหรับรัดโอบิซึ่งเป็นตัว กำหนดความสมบูรณ์ของการแต่งชุดกิโมโนถูก ให้ความสำคัญในฐานะเป็นเครื่อ […]

Continue Reading

การแสดงออกให้เห็นถึงจินตนาการสร้างสรรค์ที่เป็นอิสระบนผืนผ้าคือดนตรีวงใหญ่ (วงซิมโฟนี) ของเหล่าช่างฝีมือ

การแสดงออกให้เห็นถึงจินตนาการสร้างสรรค์ที่เป็นอิสระบนผืนผ้าคือดนตรีวงใหญ่ (วงซิมโฟนี) ของเหล่าช่างฝีมือ

ผ้าย้อมเคียวคะโนะโคะชิโบะริซึ่งแสดงให้เห็น ถึงความรู้สึกในหลายรูปแบบตามมุมมองที่ต่าง กัน ร้านขายส่งซึ่งเป็นผู้ […]

Continue Reading

งานฝีมือซึ่งเก่าแก่มากที่สุดและเป็นแนวใหม่มากที่สุด “งานฝีมือดั้งเดิมเกียวโต” เกียวโตภาคภูมิใจในคว […]

Continue Reading