AJ

Saga

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา   โอคาวะชิยา

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา โอคาวะชิยา

“อิโระนาเบะชิมะ”  เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เริ่มจาก การเขียนลวดลายบนเครื่องดินเผาสีขาว  จากนั้น จึง […]

Continue Reading

ความมีเสน่ห์ของซางะ

ความมีเสน่ห์ของซางะ

ความมีเสน่ห์ของซางะ ถ้ำนานาซึกามะ (อำเภอคาระซึ) 7 โพรงถ้ำหินที่เรียงติดต่อกันอันเกิดจากการกัดเซาะของ คลื่นทะเล […]

Continue Reading

“คาเฟ่ โด บลู” ที่มีพาร์เฟ่ต์ต้นตำรับมากกว่า 120 ชนิด!

“คาเฟ่ โด บลู” ที่มีพาร์เฟ่ต์ต้นตำรับมากกว่า 120 ชนิด!

ตั้งอยู่ที่อำเภอโทซุ มีพาร์เฟ่ต์ที่คิดสร้างสรรค์เองมากกว่า 120ชนิด เช่น พาร์เฟ่ต์ที่มีขนาดสูงถึง 1 เมตร (ปริ๊น […]

Continue Reading

“ปูทาเคซากิ” ที่สามารถลิ้มลองรสชาติได้ตลอดปี

“ปูทาเคซากิ” ที่สามารถลิ้มลองรสชาติได้ตลอดปี

“ปูทาเคซากิ” ที่สามารถลิ้มลองรสชาติได้ตลอดปี เมืองทาราตั้งหันหน้าสู่ทะเลอาริอาเกะ มี  ”บ่อน้ำพุร้อน ทาราทาเคซา […]

Continue Reading

“บ่อน้ำพุร้อนอุเรชีโนะ” หนึ่งใน 3 ของน้ำพุร้อนเพื่อผิวสวยในญี่ปุ่น

“บ่อน้ำพุร้อนอุเรชีโนะ” หนึ่งใน 3 ของน้ำพุร้อนเพื่อผิวสวยในญี่ปุ่น

“บ่อน้ำพุร้อนอุเรชีโนะ” หนึ่งใน 3 ของน้ำพุร้อนเพื่อผิวสวยในญี่ปุ่น บ่อน้ำพุร้อนอุเรชีโนะเคยรุ่งเรืองในอดีตในฐา […]

Continue Reading

“ฮิเซ็นฮามะชุคุ” แหล่งผลิตเหล้าจากข้าวที่ปลูกบนที่ราบซางะ ด้วยน้ำจากดินชั้นล่างของเทือกเขาทาราตาเกะ

“ฮิเซ็นฮามะชุคุ” แหล่งผลิตเหล้าจากข้าวที่ปลูกบนที่ราบซางะ ด้วยน้ำจากดินชั้นล่างของเทือกเขาทาราตาเกะ

“ฮิเซ็นฮามะชุคุ” แหล่งผลิตเหล้าจากข้าวที่ปลูกบนที่ราบซางะ ด้วยน้ำจากดินชั้นล่างของเทือกเขาทาราตาเกะ ฮิเซ็นฮามะ […]

Continue Reading

ซางะ จังหวัดที่บริโภคโยคัน (ขนมหวานญี่ปุ่นที่ทำจาก ถั่วแดง) มากที่สุดในญี่ปุ่น!

ซางะ จังหวัดที่บริโภคโยคัน (ขนมหวานญี่ปุ่นที่ทำจาก ถั่วแดง) มากที่สุดในญี่ปุ่น!

ซางะ จังหวัดที่บริโภคโยคัน (ขนมหวานญี่ปุ่นที่ทำจาก ถั่วแดง) มากที่สุดในญี่ปุ่น! “อินาริโยคัน” ทานโดยดันโยคันที […]

Continue Reading

ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ หนึ่งใน3ของศาลเจ้าที่ใหญ่ของญี่ปุ่น

ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ หนึ่งใน3ของศาลเจ้าที่ใหญ่ของญี่ปุ่น

ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ หนึ่งใน3ของศาลเจ้าที่ใหญ่ของญี่ปุ่น ที่ศาลเจ้าใหญ่ซึ่งมีสีสันอันงดงามสดใสและตั้งตระหง่าน […]

Continue Reading

ภาชนะดินเผาอาริตะกับการเพิ่มความอร่อยของวัตถุดิบ อาหารท้องถิ่น

ภาชนะดินเผาอาริตะกับการเพิ่มความอร่อยของวัตถุดิบ อาหารท้องถิ่น

“อาริตะยากิโกะเซ็น” เป็นอาหารที่ทำขึ้นและจัดวางใน ภาชนะดินเผาอาริตะ ใช้วัตถุดิบอาหารของท้องถิ่น เช […]

Continue Reading

เครื่องดินเผาเคลือบแบบคาคิเอะมน

เครื่องดินเผาเคลือบแบบคาคิเอะมน

เครื่องดินเผาเคลือบแบบคาคิเอะมน เครื่องปั้นดินเผาอาริตะมีเสน่ห์ในเรื่องความ งามของภาชนะดินเผาสีขาวและภาพวาดที่ […]

Continue Reading