AJ

Shizuoka

อากาศอบอุ่นดินแดนร่มเย็น แหล่งปลูกส้มมิกกะบิ

อากาศอบอุ่นดินแดนร่มเย็น แหล่งปลูกส้มมิกกะบิ

ชนบทนี้มีชื่อเสียงด้วยส้มพันธุ์”มิกกะบิ”และมีทัศนียภาพงดงาม มีงานประจำปีของท้องถิ่นนี้ เทศกาลจุดกระบอกดออกไม้ไ […]

Continue Reading

“มิชิมะโนเฮบุชิ”เพลงพื้นเมืองสะท้อนวัฒนธรรมพื้นบ้าน

“มิชิมะโนเฮบุชิ”เพลงพื้นเมืองสะท้อนวัฒนธรรมพื้นบ้าน

เดิมเคยเป็นเพลงรำวง”บงโอโดริ”ของชาวบ้านในสมัยปลาย เอโดะ แต่ได้นำมาดัดแปลงเป็นเพลงฝึกแถวสำหรับฝึกทหาร ให้แก่พวก […]

Continue Reading

โอเด็งซิสึโอกะเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดชิสึโอกะ

โอเด็งซิสึโอกะเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดชิสึโอกะ

โอเด็งชิสึโอกะมีลักษณะพิเศษตรงที่โอเด็งแต่ละชิ้นจะเสียบ ไม้ไผ่ ต้มในน้ำซุปสีดำที่ปรุงมาจากเอ็นวัวและโชยุรสเข้ม […]

Continue Reading

พิพิธภัณฑ์โตไกโดฮิโรชิเงะ  ชมภาพศิลปะโบราณ “อุกิโยเอะ”

พิพิธภัณฑ์โตไกโดฮิโรชิเงะ ชมภาพศิลปะโบราณ “อุกิโยเอะ”

ที่พิพิธภัณฑ์โตไกโดฮิโรชิเงะเก็บสะสมภาพอุกิโยเอะของศิลปิน นักวาดภาพในสมัยปลายเอโดะชื่อ ฮิโรชิเงะ อุตะงาวะ ไว้ […]

Continue Reading

อาหารปลาไหลชั้นเลิศที่ทะเลสาบฮามานะโคะ

อาหารปลาไหลชั้นเลิศที่ทะเลสาบฮามานะโคะ

ณ ทะเลสาบฮามานะโคะเริ่มทำธุรกิจเลี้ยงปไหลมาตั้งแต่ ในทศวรรษที่ ๑๘๙๐ ร้าน”ชิบุกิ”ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ที่ขาย อาหา […]

Continue Reading

ความอุดมสมบูรณ์และความงดงามของธรรมชาติ

ความอุดมสมบูรณ์และความงดงามของธรรมชาติ

ทะเลสาบฮามานะโคเป็นทะเลสาบน้ำทะเลผสมกับน้ำจืดที่ มีชื่อเสียงโด่งดังมากในญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นแหล่งเลี้ยงปลาไหล แ […]

Continue Reading

“ปลาโอเค็ม”วัฒนธรรมการกินอยู่ที่อนุรักษ์มานานกว่า ๑๓๐๐ปี

“ปลาโอเค็ม”วัฒนธรรมการกินอยู่ที่อนุรักษ์มานานกว่า ๑๓๐๐ปี

“ปลาโอเค็ม”วัฒนธรรมการกินอยู่ที่อนุรักษ์มานานกว่า ๑๓๐๐ปี “ปลาโอเค็ม”เป็นอาหารแห้งที่ได้อนุรักษ์กันมานมนานของ ช […]

Continue Reading

อาหารลือชื่อชนิดใหม่ที่เลิศรสของปลาโอ “อุดองปลาโอเค็ม”

อาหารลือชื่อชนิดใหม่ที่เลิศรสของปลาโอ “อุดองปลาโอเค็ม”

อาหารลือชื่อชนิดใหม่ที่เลิศรสของปลาโอ “อุดองปลาโอเค็ม” อาหารประดิษฐ์แหวกแนวโดยใช้ปลาโอเค็มชนิดแรกก็คือ อุดองปล […]

Continue Reading

ซุปมันโทโระโระอาหารพื้นเมืองที่ปรากฎในภาพศิลปะโบราณ

ซุปมันโทโระโระอาหารพื้นเมืองที่ปรากฎในภาพศิลปะโบราณ

ซุปมันโทโระโระอาหารพื้นเมืองที่ปรากฎในภาพศิลปะโบราณ ซุปมันโทโระโระที่บรรยายไว้บทกวีนิพนธ์เก่าแก่ของญี่ปุ่น มัท […]

Continue Reading

โรงแรม”ชิราคาเบะ” อาบน้ำแร่ในธรรมชาติและอาหารวาซาบิ

โรงแรม”ชิราคาเบะ” อาบน้ำแร่ในธรรมชาติและอาหารวาซาบิ

โรงแรม”ชิราคาเบะ” อาบน้ำแร่ในธรรมชาติและอาหารวาซาบิ มีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องอาหารประดิษฐ์งดงามแบบญี่ปุ่น […]

Continue Reading