AJ

ได้ค้นพบเสน่ห์ใหม่ๆของจิบะอีกครั้ง

อาหารรสเลิศและสินค้าท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของจิบะ

อาหารรสเลิศและสินค้าท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของจิบะ

อาหารอันอุดมสมบูรณ์จากท้องทะเลและป่าเขา ปลาอะยุและปลาเรนโบว์เทราต์ ผักสดและไข่ โยโรเคโคะคุออนเซ็นเคียว ต้อนรับ […]

Continue Reading

“โมริยะชุโซ” โรงเหล้าสาเกที่ยึดมั่นในการผลิต”จิสาเก”

“โมริยะชุโซ” โรงเหล้าสาเกที่ยึดมั่นในการผลิต”จิสาเก”

โรงเหล้าสาเกเฉพาะถิ่น “จิสาเก” แห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปีเมจิที่ 26 (พ.ศ.2436)ยึดมั่นในการผลิตเหล้าสาเกโดยเลือกใช้แ […]

Continue Reading

ดอกไม้ตามฤดูกาลประดับทาง “โบโซฟลาวเวอร์ไลน์”

ดอกไม้ตามฤดูกาลประดับทาง “โบโซฟลาวเวอร์ไลน์”

ถนนเลียบริมชายฝั่งทะเลจากในเมืองทะเตะยาม่าซึ่งผ่าน ประภาคารสึโนะสะคิโทไดและประภาคารโนะจิม่าซาคิโทได ซึ่งมีดอกไ […]

Continue Reading

“รถไฟสายอิสุมิ” รถไฟสายท้องถิ่นน่าชวนนั่ง

“รถไฟสายอิสุมิ” รถไฟสายท้องถิ่นน่าชวนนั่ง

สายรถไฟที่เชื่อมระหว่างสถานี “คะซึสะนาคาโนะ” และสถานี ”โอฮาระ” ในบริเวณตอนกลางของคาบสมุทร โบโซ ซึ่งริมทางรถไฟม […]

Continue Reading

“อุมิโฮะตารุ” หิ่งห้อยทะเล บนอ่าวโตเกียว

“อุมิโฮะตารุ” หิ่งห้อยทะเล บนอ่าวโตเกียว

ทางด่วน “โตเกียว อควาไลน์” เป็นทางด่วนเชื่อมระหว่าง เมืองคะวาซากิ จังหวัดคานากาว่า กับเมืองคิสะระสึ จังหวัดจิบ […]

Continue Reading

”โยโรเคโคะคุออนเซ็นเคียว” ห้องรับรองของโบโซ

”โยโรเคโคะคุออนเซ็นเคียว” ห้องรับรองของโบโซ

เมื่อทอดสายตาจากยอดเขาเขียวขจีอันอุดมลงมายังหุบเขา เบื้องล่าง มองเห็นถิ่นน้ำแร่ออนเซ็นที่ได้ยินเสียงนกน้อย เคี […]

Continue Reading

วัด”นิฮอนจิ“ขจัดปัดเป่าความทุกข์ของประชาราษฏร์

วัด”นิฮอนจิ“ขจัดปัดเป่าความทุกข์ของประชาราษฏร์

ภายใน ภูเขาลูกนี้ซึ่งเป็นเนื้อที่ของวัดนิฮอนจิ มีสิ่งน่าชม มากมาย อาทิเช่น อุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปยะคุชิ พระ […]

Continue Reading